Afa

Trots att över fyra miljoner svenskar är försäkrade hos Afa är försäkringsbolaget okänt i folkmun. Detta beror i första hand på att samtliga försäkringstagare är försäkrade via kollektivavtalen.

Afa är en försäkringsorganisation, vars huvudman och ägare är arbetsmarknadens parter. Försäkringstagarna är således försäkrade via kollektivavtalen – de försäkrade återfinns således inom alla tänkbara branscher. Både inom privat sektor och inom offentlig förvaltning. Försäkringarna inbegriper skadeskydd (sjukdom och arbetsskada), livförsäkring och diverse skydd som gäller vid föräldraledighet. Det exakta innehållet i försäkringarna kollektivavtalas och varierar således beroende på arbetstagarens avtalsområde. Men det finns även vissa gemensamma nämnare mellan alla dem som är försäkrade via Afa. De gemensamma förmånerna framgår i detalj av bolagets hemsida (afaforsakring.se).

Inga privatförsäkringar via Afa

För den som är försäkrad inom Afa gäller således att man som försäkringstagare inte själv kan utöva inflytande över försäkringens innehåll, då detta kollektivavtalas. Som försäkringstagare är det emellertid klokt att ändå dubbelkolla vilket skydd försäkringen omfattar. Detta med anledning av att innehållet i ens privata försäkringspaket kan överlappa med det kollektivavtalade AFA-paketet.

Informativ hemsida

Om man inte är säker på huruvida man omfattas av en försäkring från Afa, kan man ringa det informationsnummer som återfinns på försäkringsbolagets förstasida. Hemsidan är i övrigt mycket informativ – bland annat framgår tydligt vilka villkor som t.ex. gäller vid uppsägning pga. arbetsbrist. Som försäkrad kan man själv gå in och anmäla skada via bolagets hemsida.