Europeiska

Europeiska är ett av många försäkringsbolag som uppmärksammat bristerna i hemförsäkringarnas reseskydd och av denna anledning erbjuder kompletterande reseförsäkringar.

Europeiska är ett av många försäkringsbolag som uppmärksammat behovet av kompletterande reseförsäkringar; detta med anledning av att det reseskydd som ingår i hemförsäkringen i många fall är alltför snävt för att matcha den moderna människans resebehov. Hos Europeiska kan man i skrivande stund teckna följande försäkringstyper:

  • Reseförsäkring för alla typer av resor med priser från 11 kronor om dagen. Reseförsäkringen förutsätter att en hemförsäkring finns att tillgå hos ett annat försäkringsbolag.
  • Avbeställningsskydd, som kan köpas för en klumpsumma (i skrivande stund från 30 sek). Avbeställningsskyddet gäller helt förutsättningslöst – även om du ångrar dig.
  • Försäkring ämnad för personer som bor, arbetar eller studerar i utlandet och med andra ord inte kan betraktas som regelrätta turister. Denna försäkring kan erhållas från 11 kronor om dagen.
  • Besöksförsäkring för personer som ska bjuda in gäster till Sverige från utlandet. Ifall gästerna kommer från länder utanför EU omfattas de sällan av Försäkringskassans grundskydd.

Teckna försäkring från Europeiska online

Majoriteten av försäkringarna från Europeiska kan tecknas online. Likaså kan man söka ersättning online. Företagsförsäkringar kan emellertid vara svåra att teckna online, då dessa i regel måste skräddarsys utifrån företagens särskilda skyddsbehov. Teckna således företagsförsäkring via telefon – och glöm inte att noga återge företagets specifika behov (t.ex. vilka länder de anställda besöker och vilken omfattning skyddet ska ha).