Mopedförsäkringar

Självrisken för en mopedförsäkring får inte vara hög till den grad att mindre reparationer inte lönar sig. De vanligaste skadorna på mopeder omfattar nämligen mindre prisbelopp.

Lagen om trafikförsäkring gäller även för mopeder, liksom för övriga motorfordon. Även den gamla generationens mopeder (i formella sammanhang benämnda moped klass II) måste således vara minst trafikförsäkrade. För dyrare mopeder är det vanligt att teckna en halvförsäkring, som bland annat täcker stöld, skador, brand och rättstvister. Som konsument kan det vara bra att känna till att prisskillnaden mellan halv- och helförsäkringar genomgående brukar vara ganska marginell. Helförsäkringen, som utöver halvförsäkringen även omfattar vagnskadeskydd, brukar i fråga om mopeder inte tas i anspråk särskilt ofta. Den vanligaste orsaken till skadeanmälningar är – föga förvånande – mopedstölder. Stöldskydd bör således ha högre prioritet än vagnskadeskydd.

Glasförsäkring för mopeder med vindruta

Somliga mopeder av typen klass 1 är försedda med en enkel vindruta – vanligen tillverkad av plast eller plexiglas. Sådana vindrutor utsätts ofta för skadegörelse, särskilt i de fall mopeden står parkerad på offentlig plats över natten. För att undvika konflikt med försäkringsbolaget är det viktigt att försäkra sig om att skyddet även omfattar skador på vindrutan – somliga bolag kräver nämligen att man tecknar en tilläggsförsäkring för glasskydd.

Prioritera låg självrisk för din mopedförsäkring

I fråga om mopedförsäkringar är det viktigt att inte bara jämföra försäkringspremien – jämför även självrisken. Det ska nämligen löna sig att reparera en krossad framlykta eller en brusten kedja via försäkringsbolaget. Den som tecknar en helförsäkring, med hög självrisk, kan lika gärna nöja sig med en vanlig trafikförsäkring – detta med anledning av att försäkringen i praktiken aldrig kan användas, såvida det inte rör sig om stölder eller omfattande skador som måste ersättas med en helt ny moped.