Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är ett rikstäckande försäkringsbolag med 23 lokala avdelningar runt om i landet. Länsförsäkringsbolagen är således självständiga enheter, vilket innebär att premien på till synes likvärdiga försäkringar kan variera mellan olika delar av landet.

Länsförsäkringar är ett stort försäkringsbolag som erbjuder skydd inom en rad olika områden; bland annat sak-, fond-, bank-, liv-, djur- och fordonsförsäkringar. Länsförsäkringar bedriver även bankverksamhet med såväl inlåning som utlåning. Företagets främsta förtjänster kan sammanfattas i det följande:

  • Länsförsäkringarna ägs av kunderna, vilket innebär att det inte finns någon närvaro av externa aktieägare som utövar inflytande på bolagets tjänster. Länsförsäkringar delar följaktligen ut återbäring till sina kunder ifall verksamheten gått bättre än förväntat.
  • Företaget erbjuder omfattande rabatter för kunder som tecknat multipla försäkringar hos Länsförsäkringar.
  • Det är enkelt att räkna ut och teckna sin försäkring online. Uträkningen tar automatiskt hänsyn till de eventuella mängdrabatter som ett utökat försäkringsskydd medger. Likaså kan skadeanmälan enkelt utföras på nätet.
  • Den som har skött sina betalningsåtaganden visavi försäkringsbolaget – och inte vållat några kostsamma skador – blir rikligt belönad i form av låga försäkringspremier.
  • Tack vare företagets storlek – och den lokala förankringen – blir värderingen av en eventuell skada mycket rättvis. Företaget gör i normalfallet en generös bedömning till kundens fördel.

Möjlighet till skräddarsytt skydd

Möjligheterna att skräddarsy sitt eget försäkringsskydd är stort på de lokala försäkringskontoren. T.ex. är det möjligt att teckna reseförsäkringar utifrån personliga önskemål; detsamma gäller livförsäkringsskydden.