Båtförsäkringar

Priset på båtförsäkringar varierar i synnerhet beroende på faktorer såsom förmodad stöldbegärlighet, båtens utrustning och förarens vana att framföra båt på öppet farvatten.

Den viktigaste beräkningsgrunden för båtförsäkringspremier är naturligtvis värdet på den enskilda båten. Eftersom båtförsäkringar är ovanliga kan priset på samma premie variera stort mellan olika bolag. Enhetligheten är störst hos de större bolagen, som har expertkompetens för värdering av olika båtmodeller. Hos mindre bolag – utan nämnda kompetens – går det således att göra klipp om man har tur. Om man däremot har otur kan man lika gärna bli erbjuden rena ockerpriser på premien. Det lönar sig därför att jämföra båtförsäkringar mellan olika bolag.

Faktorer som påverkar priset på båtförsäkringen

Förutom värdet på båten brukar försäkringsbolagen använda sig av följande faktorer som utgångspunkt för beräkning av båtförsäkringspremier:

  • Hemmahamnens läge. Lugna småbåtshamnar medger i normalfallet större rabatt än kajplatser i storstäder.
  • Utrustning som reducerar stöldrisken sänker i regel premien (du kan behöva upplysa försäkringsbolagen om att din båt förfogar över sådan utrustning). Hit hör t.ex. startspärr, stöldskyddsmärkning på såväl båt som båtmotor (ifall det rör sig om en utombordare).
  • Förekomsten av förarintyg hos försäkringstagaren.
  • Mängdrabatt ifall försäkringstagaren har multipla försäkringar tecknade hos samma bolag.

I skrivande stund är bolagen Alandia och Atlantica särskilt inriktade på båtförsäkringar. Här är sannolikheten störst att du får en rättvist värderad försäkringspremie med skräddarsytt skydd för just din båtmodell.