Halvförsäkringar

Halförsäkringar har ett utökat skydd jämfört med den obligatoriska trafikförsäkringen. Den som äger en nyare bil, med giltig vagnskadegaranti, kan med gott samvete nöja sig med en halvförsäkring.

Den som tecknar en halvförsäkring tecknar per automatik även en trafikförsäkring. Fördelen med halvförsäkringen är dock att skyddet är utökat till att även gälla brand, stöld, viltolyckor och maskinskada (förutsatt att bilen är tillräckligt ny). För den som köper en fabriksny bil med vagnskadegaranti räcker det gott och väl med en halvförsäkring; en helförsäkring omfattar endast vagnskadeskydd utöver halförsäkringen – eftersom vagnskadegarantin överlappar med helförsäkringens vagnskadeskydd är det senare helt överflödigt så länge garantin gäller. I samband med att garantin upphör är det emellertid viktigt att omedelbart teckna en helförsäkring.

Halvförsäkringar till äldre bilar

Det brukar framhållas – inte minst på denna sida – att den som äger ett äldre fordon sällan tjänar på att teckna en halvförsäkring. Att enbart ha en trafikförsäkring kan emellertid vara riskabelt av följande anledningar:

  • Ifall bilen står parkerad på en offentlig parkering med hög stöldrisk, kan en halvförsäkring med stöldskydd löna sig framför en vanlig trafikförsäkring. Statistiskt sett sker de flesta bilstölder nattetid på offentliga platser. Den lilla merkostnad som halvförsäkringen medför kan även vara lönsam i fråga om bilar i prisklassen 20 000 kronor. Som kuriosa kan nämnas att prisskillnaden mellan årspremien för en trafikförsäkring, och halvförsäkringens stöldskydd, i genomsnitt inte ens uppgår till tio procent av kostnaden för varmgarage. Kanske en anledning att byta ut garageplatsen mot en halvförsäkring? Särskilt för den som äger en äldre bil.
  • Den som hamnar i en trafikolycka, som leder till rättegångskostnader, kan ha stor behållning av halvförsäkringens rättsskydd. Utan detta skydd får man räkna med att stå för rättegångskostnaderna helt på eget bevåg.

Din bostadsort bestämmer halvförsäkringens premie

Med anledning av den högre stöldrisken i storstäder, kan den som bor i en större tätort räkna med en högre försäkringspremie än den som har adress på landsbygden. Skillnaden mellan försäkringspremierna är särskilt stor i fråga om halvförsäkringar med olika ortsfixering, eftersom alla halvförsäkringar innehåller stöldskydd. Den som enbart tecknar en trafikförsäkring kan däremot räkna med ungefär samma premiekostnad – helt oberoende av bostadsadress.