Solid

Solid är ett förhållandevis nyetablerat försäkringsbolag, som erbjudit skydd till privatpersoner sedan 1993. Huvudkontoret är etablerat i Helsingborg – och den största kundgruppen återfinns också i södra Sverige.

Solid är ett i raden av försäkringsbolag som riktat in sig mot att skapa ett allomfattande försäkringspaket för privatpersoner i normalhushåll. Försäkringsutbudet omfattar i skrivande stund följande försäkringstyper:

  • Boendeförsäkringar anpassade till hushållstyp. Hit hör särskilda studentförsäkringar, villaförsäkringar, bostadsrättsförsäkringar och hyresrättsförsäkringar.
  • Fordonsförsäkringar, som kan indelas i vägassistansskydd för bil och husbil, bilförsäkringar och MC-försäkringar.
  • Personskydd bestående av olycksfallsförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar och livförsäkringar.
  • Inkomstförsäkringar, även kompletterande skydd till redan befintliga inkomstförsäkringar.
  • Ett stort utbud av reseförsäkringar – alltifrån golfförsäkringar till särskilda bilsemesterförsäkringar finns att tillgå.
  • Specialförsäkringar – bland annat bröllopsförsäkringar.
  • Olika typer av företagsförsäkringar.

Solid – både fysiskt och nätbaserat

Den som har turen att bo i Helsingborg med omnejd kan med fördel teckna en försäkring på det fysiska Solidkontoret. I annat fall är man tvungen att teckna sitt skydd online. Försäkringsbolagets expertis är i första hand inriktat på att göra bedömningar av försäkringspremier till personer som är bosatta i södra Sverige. För försäkringstagare som bor längre norrut kan bräkningarna ibland ske på måfå, vilket resulterar i en ovanligt billig eller ovanligt dyr premie. I allmänhet gäller det att vara extra noga med att jämföra olika försäkringar i de fall man tecknar en försäkring hos ett bolag utan lokal anknytning. Men det är också i detta sammanhang som de största klippen kan göras.