Netviq

Netviq är ett renodlat onlinebolag, som förutsätter att såväl skadeanmälan och nytecknande av försäkring sker digitalt över nätet. I gengäld är premiekostnaden jämförelsevis attraktiv.

Netviq är en av veteranerna inom onlinebaserade försäkringar. Bolaget har funnits på nätet sedan 1999 och erbjuder idag en varieté av olika försäkringsalternativ – utbudet inrymmer alltifrån bilförsäkringar till hem- och villaförsäkringar. Netviq erbjuder i skrivande stund enbart sakförsäkringar – den som vill teckna en personförsäkring är således hänvisad till ett annat försäkringsbolag. Den som tecknar multipla försäkringar kan däremot anhålla om att få någon form av mängdrabatt hos Netviq.

Interagera med bolaget via chatt

För att nätbaserade försäkringsbolag ska kunna konkurrera med etablerade fysiska bolag krävs i regel att bolaget erbjuder alternativa kommunikationsvägar. Hos Netviq kan man som försäkringstagare kommunicera med bolaget via en chatt på hemsidan. Därutöver kan man naturligtvis anmäla skada och teckna försäkringar över telefon. Telefonnummer och övriga kontaktuppgifter återfinns på företagets hemsida (netviq.se). I detta sammanhang bör det åter betonas att kontakt enbart kan upprättas på avstånd – dvs. över telefon eller via chatt eller kontaktformulär på nätet.

Beröm i pressen

Netviq har bland annat fått beröm för sina låga försäkringspremier i Aftonbladet, som jämförde olika bolag när försäkringsbolaget Netviq låg i sin linda. Numera har konkurrensen ökat avsevärt – inte minst i fråga om onlinebaserade bolag. Men fortfarande står sig Netviq relativt väl. Föga förvånande söker sig därför många unga, prismedvetna konsumenter till just Netviq och andra försäkringsbolag med säte online. Ifall premien av någon anledning skulle höjas, är denna kundgrupp snabb med att byta bolag – ett faktum som i sin tur håller priserna nere.