Skoterförsäkringar

Snöskotrar är fordon som omfattas av lagen om trafikförsäkring. Låt om möjligt en person med förarbevis stå för försäkringspremien – på så sätt sänker du priset på din skoterförsäkring.

Skoterförsäkringar kan tecknas i enlighet med den tregradiga skalan för fordonsförsäkringar; nämligen i form av trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Skyddsnivåerna omfattar i princip samma skydd som hos bilförsäkringar. En halvförsäkring inrymmer således stöld-, glas-, brand- och rättsskydd utöver trafikförsäkringen, medan helförsäkringen även omfattar vagnskadeskydd.

Skoterförsäkringar – tips för billig premie

Den som äger en snöskoter bör särskilt beakta följande faktorer inför tecknandet av skoterförsäkring:

  • Numera föreligger krav på separat förarbevis för snöskoter. Den som har B-körkort har således inte rätt att framföra snöskoter på allmän väg, såvida körkortet inte utfärdats innan 1 januari år 2000. Körkort utfärdade före detta datum ger således behörighet för snöskoter – även om körkortet varit återkallat. Tänk dock på att försäkringsbolagen premierar kunder med förarbevis framför äldre körkortsinnehavare. Det kan således löna sig att låta en 16-åring med förarbevis stå för skoterförsäkringen.
  • Tänk på att priset på skoterförsäkringar varierar beroende på försäkringstagarens bostadsort. Den som bor i områden med lite snö – t.ex. i Dalsland, Värmland eller Dalarna – kan räkna med en billigare försäkringspremie än den som bor i Lappland, Norrbotten eller Jämtland. Den som bor långt norrut kan således tjäna på att teckna sin skoterförsäkring på en vän eller släkting som är bosatt på sydligare breddgrader.

Bland skoterförare är det gängse praxis att ställa av skotern under sommarhalvåret. I så fall upphör även försäkringen att gälla. Den som ställer av sin snöskoter över sommaren bör ändå se till att ha ett giltigt stöldskydd – i synnerhet om snöskotern förvaras lättillgänglig för tjuvar.