TGL-försäkringar

Den livförsäkring som tecknas av arbetsgivaren, och omfattar en hel tjänstegrupp, kallas för tjänstegrupplivförsäkring – eller TGL-försäkring. Utöver denna försäkring kan det löna sig att teckna en livförsäkring via ett privat försäkringsbolag.

En klar majoritet av arbetsgivarna tillhandahåller någon form av tjänstegrupplivförsäkring, som betalar ut en klumpsumma till den försäkrades efterlevande. Skillnaden mellan vanliga livförsäkringar och TGL-försäkringar kan sammanställas enligt nedan:

  • En TGL-försäkring tecknas av arbetsgivaren – eller försäkringstagarens fackförening – och inte av försäkringstagaren själv.
  • Den ersättning som utbetalas till de efterlevande ska omfatta minst sex prisbasbelopp. Ersättningen från de flesta TGL-försäkringar ligger häromkring.
  • En tjänstegrupplivförsäkring är begränsad till att gälla utbetalning av en klumpsumma. Det är mycket ovanligt att tjänstegrupplivförsäkringar omfattar andra förmåner, t.ex. rätt till psykologhjälp för efterlevande samt amorteringar av den avlidnes skulder.
  • TGL-försäkringen omfattar – till skillnad från övriga livförsäkringar – enbart personskydd.

Fördelar med TGL-försäkringar

En klar fördel med tjänstegrupplivförsäkringar framför övriga livförsäkringar är att arbetstagaren står för försäkringspremien. Således upphör försäkringen att gälla ifall försäkringstagaren blir arbetslös eller tar ut en längre tids tjänstledighet. Tänk också på att det engångsbelopp som utbetalas via TGL-försäkringen är relativt blygsamt jämfört med motsvarande engångssumma från en vanlig livförsäkring – kanske den främsta anledningen att inte nöja sig med ettdera skyddsalternativen. Personskyddet från en vanlig livförsäkring kan nämligen uppgå till miljonbelopp, vilket sällan är fallet för en TGL-försäkring.