Gjensidige försäkringar

Gjensidige är ett i grunden norskt försäkringsbolag, som även riktat in sig mot kunder på den privata försäkringsmarknaden i Sverige. Hos Gjensidige är det mycket enkelt att teckna försäkring online.

Den som är ute efter ett udda, nyetablerat försäkringsbolag bör rikta blicken mot norska Gjensidige; ett litet försäkringsbolag som i första hand riktar in sig mot privatpersoner. Bolaget är, enligt egen utsago, mån om ett stort kundengagemang, vilket enligt vår undersökning inte visade sig vara någon floskel. Att förhandla om storleken på försäkringspremien visade sig nämligen vara fullt möjligt via ett par enkla telefonsamtal. Övriga fördelar hos Gjensidige:

  • Ju fler försäkringar man samlar hos bolaget, desto större rabatt får man på de enskilda försäkringspremierna.
  • Prisnivån är fortfarande låg så länge bolaget försöker vinna marknadsandelar i Sverige; något som man kan utnyttja som försäkringstagare.
  • Olika telefonnummer för olika skador – på så sätt förkortas handläggningstiden.
  • Möjlighet att anmäla skada och teckna försäkring på nätet.
  • Beräkning av försäkringspremie med svar direkt.

Vitt spektrum av olika försäkringar

Gjensidige erbjuder ett vitt spektrum av olika försäkringar – alltifrån traditionella fordonsförsäkringar till mera skräddarsydda person- och olycksfallsförsäkringar. Det är även möjligt att försäkra sitt gravida barn eller fritidshuset till en förhållandevis förmånlig summa. Bolaget använder en standardiserad beräkningsgrund för sina premier; ett faktum som innebär att premiens storlek baseras på en rad olika variabler, där värdet på den försäkrade egendomen är av största vikt.