Jämför hemförsäkringar

Olika hemförsäkringar omfattar i regel samma skydd. Ersättningsbelopp och självrisk är däremot faktorer som kan skilja sig åt mellan olika försäkringar.

Hemförsäkringar inbegriper ungefär samma grundskydd oavsett hos vilket bolag de tecknats. Det som däremot kan variera är maxgränsen för utbetalning vid eventuell skada och – naturligtvis – försäkringspremien. Du som tecknar en hemförsäkring bör därför i första hand försäkra dig om att försäkringen ersätter det faktiska värdet på den försäkrade egendomen – i annat fall är den meningslös. När en försäkringstagare har många antika möbler i hemmet – och ett antal dyrbara vinsamlingar – kan det hända att försäkringens lösöresskydd har en maxgräns för utbetalningar, som vida underskrider inventariernas faktiska värde.

Hemförsäkring med tilläggsskydd – ett billigare alternativ

Att köpa till så kallade tilläggsskydd till hemförsäkringen kan vara ett billigare alternativ än att teckna motsvarande skydd i form av separata försäkringar. Tänk i så fall på att hemförsäkringens förhållandevis höga självrisk vanligtvis även gäller för tilläggsförsäkringarna. Exempel på tilläggsförsäkringar är utökat reseskydd, allrisk, drulleförsäkring med reducerad självrisk och ansvarsskydd. Tänk således på följande:

  • Jämför inledningsvis grundskyddet mellan olika försäkringspaket.
  • Granska sedan noga huruvida hemförsäkringen förmår ersätta värdet på den försäkrade egendomen.
  • Undersök sedan om du behöver tilläggsskydd.
  • Fokusera i sista hand på premiens storlek.

Tänk också på att premien varierar beroende på vilken bostadstyp hemförsäkringen avser. En lägenhet med upplåtelseformen hyresrätt ger således en lägre premie än en villaförsäkring.