Reseförsäkringar

Även de billigaste hemförsäkringarna inrymmer någon form av reseförsäkring. Täck dock på att hemförsäkringarnas reseskydd enbart gäller under en begränsad tid – för längre utlandsvistelser krävs såväl visum som en skräddarsydd reseförsäkring.

Den som har tecknat en hemförsäkring är i normalfallet per automatik försäkrad under semesterresan. Ifall hemförsäkring saknas kan man i de allra flesta fall erhålla en gratis reseförsäkring genom att betala resan med bank- eller kreditkort. Grundregeln för en reseförsäkring bör således vara att den inte får kosta skjortan. För säkerhets skull bör du alltid undersöka vilket skydd som ingår i reseförsäkringen. Utgå alltid från att försäkringen bör inbegripa olycksfallsskydd och stöldskydd.

Reseförsäkring som tillägg till hemförsäkringen

Det är fullt möjligt att köpa till extra försäkringsskydd till det grundläggande reseskyddet i hemförsäkringen. Exempel på extra försäkringsskydd till det grundläggande reseskyddet:

  • Avbeställningsskydd på kort varsel, t.ex. om du skulle bli akut sjuk.
  • Ersättningsresa för personer som insjuknar under resan och tillbringar mer än halva restiden i sjubädden (var beredd på att intyga sjukdom med läkarintyg).
  • Bagageförsäkring som täcker alla typer av stölder och skador på hela ditt bagage.
  • Så kallat startskydd; ett tillägg som ersätter ekonomiska konsekvenser av att du t.ex. missar flyget, tåget eller ett anslutningsflyg.

Den som avser att resa under en längre tid – t.ex. som utbytesstudent i utlandet – bör teckna en särskild försäkring via universitetet eller ett försäkringsbolag som specialiserat sig på studentförsäkringar. Tänk på att den vanliga reseförsäkringen, som ingår i hemförsäkringen, i normalfallet gäller i mellan 45 och 60 dagar.