Billiga hemförsäkringar

I valet av hemförsäkring är det viktigare att fokusera på ett skydd som motsvarar ens faktiska tillgångar än att enbart stirra sig blind på priset. Billiga försäkringspremier har t.ex. ofta ett begränsat lösöresskydd.

En billig hemförsäkring är förvisso bättre än ingen hemförsäkring alls. Den som har en hemförsäkring kan nämligen vara nästan säker på att försäkringsskyddet täcker de skador som uppstått – men helt säker kan man inte vara. Billiga hemförsäkringar (till denna grupp hör särskilt ungdomsförsäkringar och studenthemförsäkringar) har nämligen ett begränsat lösöresskydd, som enbart täcker skador upp till en viss kostnadsnivå. För personer med dyra frimärks- eller vinsamlingar kan det begränsade skyddet således innebära att förlorad eller skadad egendom inte kan ersättas.

Hemförsäkringar billigt – tips och råd

För att en billig hemförsäkring inte ska bli dyr när det väl är dags för utbetalning av ersättning, bör du som blivande försäkringstagare tänka på följande faktorer:

  • Skyddet för lösöre bör motsvara det faktiska värdet på dina ägodelar. Välj hellre en försäkring med dyrare premie än en billig hemförsäkring med ett alltför begränsat lösöresskydd.
  • Du som föredrar att reparera mindre skador utan att blanda in försäkringsbolaget – välj en försäkring med högre självrisk. På så sätt sänker du premiebeloppets storlek.
  • Utnyttja möjligheten till mängdrabatt genom att samla hela ditt försäkringsskydd hos ett och samma bolag.

Det ska återigen betonas att en billig hemförsäkring inte är något dåligt alternativ – det viktigaste är att skyddet motsvarar värdet på den försäkrade egendomen.