Helförsäkringar

En helförsäkring garanterar ett komplett försäkringsskydd för ditt fordon. Försäkringen täcker även skador på det egna fordonet som förorsakas av dig som försäkringstagare.

Den som tecknar en helförsäkring har en vagnskadeförsäkring utöver halvförsäkringens skydd. På så sätt kan man reparera plåt- och lackskador genom att anlita försäkringsbolaget. För den som har köpt ett nytt fordon med vagnskadegaranti lönar det sig emellertid inte att teckna en helförsäkring direkt; detta med anledning av att bilens vagnskadegaranti överlappar med helförsäkringens vagnskadeskydd. Helförsäkringen blir således först lönsam när vagnskadegarantin löpt ut.

I dessa fall gäller inte helförsäkringen

En helförsäkring anses utgöra ett heltäckande försäkringsskydd, men det kan vara värt att känna till att inte ens helförsäkringen täcker alla typer av skador. Helförsäkringen gäller t.ex. inte i följande fall:

  • I de fall det försäkrade fordonet belagts med körförbud – t.ex. på grund av att det inte besiktigats i tid.
  • Ifall bilen förstörs i samband med olovlig körning eller i händelse av att föraren är påverkad av alkohol eller droger.
  • Ifall den årliga körsträcka som angivits till försäkringsbolaget väsentligt avviker från den faktiska körsträckan.
  • Maskinskadeskyddet gäller fram till att bilen uppnått en viss ålder, eller passerat ett bestämt miltal.

Helförsäkring för den som arbetspendlar

För personer med en hög årlig körsträcka kan det löna sig stort att teckna en helförsäkring – även om bilen har några år på nacken. Den som ofta befinner sig ute på vägarna löper statistiskt sett en ökad risk att bli inblandad i en trafikolycka. Körsträckan är således en lika betydelsefull faktor som bilens värde i fråga om vilket försäkringsskydd man bör välja.