Studentförsäkringar

Studentförsäkringar är en hemförsäkring för lägenhetsboende med lägre lösöresskydd än ordinarie hemförsäkringar – och därmed också lägre försäkringspremie. Försäkringsbolagen förutsätter med andra ord att studenternas inventarier har ett begränsat värde.

En studentförsäkring omfattar i normalfallet samma skyddsnivåer som övriga hemförsäkringar, däribland rättsskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd, reseskydd och egendomsskydd. Egendomsskyddet är i vanliga fall begränsat till att enbart omfatta hyresrätter – och lösöresskyddet är likaså begränsat. På så sätt kan försäkringspremiens storlek sänkas till prisnivåer som inte avskräcker studenter. Inför tecknandet av studentförsäkring bör man särskilt tänka på följande:

  • Studenter som inte bor i hyresrätter kan behöva upplysa försäkringsbolagen om detta. I annat fall är utgångspunkten att den försäkrade bostaden är en hyreslägenhet.
  • Studentförsäkringar brukar bland annat omfatta en cykelförsäkring, som även gäller cykelstölder på offentliga platser.
  • Reseskyddet i en studenthemförsäkring brukar i normalfallet vara förlängt – detta i syfte att man ska vara försäkrad även under längre utlandsvistelser såsom utbytesterminer och längre jordenruntresor.
  • Förmånlig drulleförsäkring med kraftigt reducerad självrisk.

Studentförsäkring – begränsat egendomsskydd

Studenter med värdefulla inventarier bör noga undersöka om det maximala försäkringsbeloppet för lösöre verkligen motsvarar inventariernas värde. Om inte – då kan det löna sig att teckna en vanlig hemförsäkring framför en anpassad studentförsäkring. I de fall man tecknat en studentförsäkring – och senare byter bostad – kan det likaså vara värt att teckna om försäkringsskyddet i syfte att få en försäkring som bättre matchar bostadens upplåtelseform och inventariernas värde.