Dina Försäkringar

Dina Försäkringar är ett i raden av försäkringsbolag som erbjuder ett heltäckande försäkringsskydd till vanliga försäkringstagare; försäkringsutbudet omfattar således alltifrån skydd för bil, hem och person.

Dina Försäkringar är ett bolag som, enligt egen utsago, har ett mycket högt antal nöjda kunder. Bolaget är jordnära i den bemärkelsen att man tillhandahåller ett stort antal fysiska kontor, där man kan ansöka om offerter, teckna försäkringar och anmäla skador – tjänster som naturligtvis också kan utföras online på försäkringsbolagets hemsida (dina.se). På hemsidan återfinns självfallet adressuppgifter och telefonnummer till de olika kontoren.

Skräddarsydda försäkringsalternativ

Försäkringspremierna på Dina Försäkringar räknas ut på ett rättvist sätt; hänsyn tas till försäkringstagarens bostadsort – både när det gäller bilförsäkringar och hemförsäkringar. Ett landsortsboende ger t.ex. lägre premie än ett storstadsboende. För bilförsäkringar gäller den vanliga beräkningsgrunden, som innebär att variabler som antal skadefria år, bilens ålder, försäkringstagarens ålder och bilens förvaringsplats är vägledande för försäkringspremiens storlek. En bil som förvaras i garage medger t.ex. lägre premie än ett fordon som står parkerat över natten på öppen gata.

Prisvärda sak- och djurförsäkringar

Som nämnts i det föregående erbjuder Dina Försäkringar ett heltäckande skydd, som också inbegriper sak- och djurförsäkringar. I princip alla värdesaker kan försäkras, men för ovanligare föremål visar vår erfarenhet att försäkringen kan behöva tecknas manuellt. Räkna också med att utbetalningen vid en eventuell skada kan avvika något från din egen värdering av produkten. Ju ovanligare föremål, desto svårare blir nämligen värderingsprocessen.