Volvia försäkringar

Volvia är ett försäkringsbolag som enbart erbjuder märkesförsäkringar till bilar inom ramen för Volvos modellsortiment. Försäkringsbolaget har hela 500 000 kunder i Sverige; ett faktum som tyder på förmånliga försäkringspremier.

Volvia erbjuder märkesförsäkringar till både nya och gamla bilmodeller inom Volvos modellsortiment. Med över en halv miljon kunder är Volvia det i särklass största försäkringsbolag med inriktning mot enbart märkesförsäkringar.

Fördelar med försäkringar från Volvia

Den främsta fördelen med Volvia är naturligtvis de jämförelsevis låga försäkringspremierna. Övriga fördelar är de medlemsförmåner som märkesförsäkringen medför, däribland följande:

  • Samtliga reparationer utförs med originaldelar från Volvo.
  • Ingen självrisk på glasskador.
  • Maskinskadeförsäkring upp till 15 000 mil eller åtta år.
  • Enkel skadehantering – skadan kan anmälas direkt på hemsidan.
  • Möjlighet att välja ett differentierat skydd i form av helförsäkring, halvförsäkring eller trafikförsäkring.

Vad gäller självrisknivåerna hos Volvia är dessa jämförelsevis genomsnittliga. Självrisken för vagnskada kan t.ex. väljas i två nivåer – antingen 3000 eller 5000 kronor vilket motsvarar normen på försäkringsmarknaden. Vid stöld och brand uppgår kostnaden för självrisk till 1800 respektive 1200 kronor, vilket också får anses vara en genomsnittlig kostnad. Sammanfattningsvis är den främsta fördelen med en märkesförsäkring från Volvia det faktum att försäkringsbolaget garanterar en fackmannamässigt utförd reparation med reservdelar i original, lägre premier samt en ytterst generös maskinskadeförsäkring som gäller upp till 15 000 mil. Som kuriosa kan nämnas att majoriteten av alla Sveriges Volvobilar är försäkrade hos just Volvia.