Cykelförsäkringar

De större försäkringsbolagen erbjuder sällan separata cykelförsäkringar. Den som vill teckna cykelförsäkring gör det således enklast via återförsäljaren – i samband med cykelköpet.

Den som tecknar en hemförsäkring med stöldskydd för lösöre har per automatik tecknat en cykelförsäkring. Den cykelförsäkring som finns inbyggd i hemförsäkringen täcker således stölder på cyklar som förvaras i eller utanför hemmet.

Cykelförsäkring på olika sätt

    För att det ska löna sig att förlustanmäla cykeln till försäkringsbolaget bör du som försäkringstagare särskilt tänka på följande:

    • I normalfallet gäller samma självrisk för stöld av lösöre som för allvarligare skador i fastigheten. För att det ska löna sig att anmäla en cykelstöld till försäkringsbolaget bör du ansöka om en lägre självrisk för förlust eller skador på lösöre. Det bästa alternativet är naturligtvis om försäkringsbolaget inte alls tar ut självrisk för lösöre i utbyte mot en något högre försäkringspremie. På så sätt maximerar du ditt försäkringsskydd genom att låta hemförsäkringen fungera som en komplett egendomsförsäkring som även täcker mindre skador och stölder.
    • För den som dagligen arbetspendlar med cykel – och tvingas lämna cykeln på offentlig cykelparkering – kan det vara svårt att låta hemförsäkringen stå för cykelstölden. Detta med anledning av att en cykel som parkerats på offentlig plats enligt lagens bokstav inte kan betraktas som lösöre i hemmet. Därför kan det vara klokt att i samband med cykelköpet teckna en separat cykelförsäkring hos återförsäljaren.

    För den som vill använda lösöresskyddet i hemförsäkringen är det klokt att åberopa bilder och – om möjligt – inköpskvitto på cykeln. Detta i syfte att få ut en rättvisande ersättningssumma från försäkringsbolaget.