Dalarnas Försäkringsbolag

Dalarnas försäkringsbolag är inget annat än en underavdelning till Länsförsäkringar och bolagets lokalkontor i landskapet Dalarna.

Dalarnas Försäkringsbolag är ett fristående länsförsäkringsbolag inom Länsförsäkringar AB. Bolaget har i skrivande stund lokalkontor i städer som Falun, Borlänge, Avesta, Leksand, Ludvika, Malung och Mora. Hos de olika lokalkontoren kan man såväl anmäla skada som teckna en ny försäkring – tjänster som för övrigt också finns att tillgå på hemsidan. I samband med ett fysiskt besök kan man emellertid förhandla om premiens pris på ett helt annat sätt än på nätet, där man måste godta den förslagna summan för att kunna teckna försäkringen.

Allsidigt skyddsutbud

Eftersom Dalarnas Försäkringsbolag är ett lokalt länsförsäkringsbolag, kan man som kund teckna försäkringar inom ramen för en rik flora av olika skydd – alltifrån en entusiastförsäkring till ett ovanligt fordon till livförsäkringar och hemförsäkringar, som vid behov kan skräddarsys efter just din bostadstyp. I normalfallet utgår mängdrabatt för personer med multipla försäkringar hos Dalarnas Försäkringar, eller försäkringar tecknade hos någon annan underavdelning inom Länsförsäkringar AB.

Möjligt teckna försäkring online

Den som vill teckna en standardförsäkring kan med fördel teckna sitt skydd online. I en del fall kan försäkringsbolaget utkräva en del specialinformation om den försäkrade egendomen eller personen – detta kan exempelvis inträffa i de fall den försäkrade egendomens värde avviker från bolagets standardparagrafer. I så fall kan försäkringspremien inte tecknas elektroniskt. I sällsynta fall kan försäkringsbolagen behöva göra en värdering i samband med en fysisk granskning av egendomen.