Gouda

Gouda är ett försäkringsbolag som enbart erbjuder reseförsäkringar – såväl kompletterande reseförsäkringar som renodlade försäkringar som inte förutsätter någon hemförsäkring.

Gouda är en av få försäkringsaktörer på den svenska marknaden som valt att erbjuda reseförsäkringar till personer som tillbringar en längre tid i utlandet. Samtliga reseförsäkringar är självriskbefriade. I skrivande stund erbjuder Gouda följande försäkringsalternativ:

  • En reseförsäkring för ungdomar, som gäller i hela 365 dagar. Försäkringen börjar gälla från dag 45, vilket innebär att den resande förutsätts utnyttja skyddet i hemförsäkringen under resans inledande 45 dagar.
  • Försäkring som är skräddarsydd för den som lever utomlands i upp till ett års tid. Ifall man väljer att avstå från egendomsskydd är man berättigad till 25 procent rabatt på premien.
  • Studerandeförsäkring för personer upp till 50 år. Försäkringsskyddet gäller i 12 månader över hela världen.
  • Särskild försäkring för personer som återvänder till Sverige eller reser in i landet. Målgruppen för denna försäkring är personer som inte omfattas av Försäkringskassans grundskydd.
  • Förlängd reseförsäkring, som gäller för alla resor – oavsett syfte – i upp till ett år från avresedatum.
  • Seniorförsäkring, som inrymmer samma skydd som föregående reseförsäkring men som är mera skräddarsydd till äldre resenärer.
  • Avbeställningsförsäkring – gäller alla åldersgrupper.

Anmäl skada via telefon

Den som tecknat en reseförsäkring från Gouda bör i första hand anmäla skada via telefon; detta kan naturligtvis ske direkt från utlandet. Kontaktuppgifter finns på hemsidan (gouda-rf.se). På hemsidan kan man även skriva ut ett försäkringskort, som kan uppvisas för de utländska myndigheterna i samband med skada eller olycka.