Moderna försäkringar

Moderna Försäkringar är ett nytt försäkringsbolag med gamla anor. Företaget tillhandahåller såväl privatförsäkringar som företagsförsäkringar med en rad olika skydd – däribland sakskydd, fordonsförsäkringar och egendomsskydd.

Moderna försäkringar är en filial till danska Tryg, som är Nordens näst största försäkringsbolag. Inom ramen för varumärket är det möjligt att teckna en rad olika privatförsäkringar, men även företag och industrier är välkomna att försäkra sin egendom hos Moderna Försäkringar. Bolagets största kundgrupp är dock privatpersoner, som väljer att teckna bilförsäkring, personskydd eller någon typ av boendeförsäkring. Följande fördelar kan i korthet nämnas med försäkringsbolaget:

  • Moderna Försäkringar erbjuder billiga bilförsäkringar med obefintlig självrisk på t.ex. viltolyckor.
  • Bolaget erbjuder möjlighet att anmäla skada på nätet; såväl personskador som skador på egendom.
  • Den som tecknar multipla försäkringar är berättigad olika former av mängdrabatter – uträkningsprogrammet på hemsidan tar hänsyn till de mängdrabatter man har rätt till. Bland annat erbjuder försäkringsbolaget en samlingsrabatt på 20 procent för den som tecknar både hemförsäkring och bilförsäkring hos Moderna Försäkringar. Dessutom utgår rabatter vid tecknande av försäkringar på nätet.
  • Moderna försäkringar har en heltäckande webbsida, där det är möjligt att utföra alla typer av ärenden. Detta med anledning av att försäkringsbolaget riktar in sig mot en modern kundgrupp med nätet som primära kommunikationsportal.

Förmånliga hemförsäkringar med reseskydd

De hemförsäkringar som återfinns i Moderna Försäkringars produktsortiment inrymmer ett grundläggande reseskydd. Den som reser långt och ofta kan dock behöva teckna något av de tilläggsskydd som erbjuds.