Entusiastförsäkringar

Entusiastförsäkringar är skräddarsydda bilförsäkringar för ovanligare bilar. Försäkringspremien för en entusiastförsäkrad bil är låg jämfört med övriga bilförsäkringar på marknaden – men försäkringsvillkoren är också striktare.

Entusiastförsäkringar riktar sig i första hand till personer med ovanliga bilar med en begränsad årlig körsträcka. Till denna grupp hör bland annat veteranbilar, sportbilar och bilar som anses ha ett kulturhistoriskt värde. Entusiastförsäkringar kan även tecknas för MC. Försäkringsbolagens utgångspunkt är att den försäkrade bilen i första hand ska fungera som ett samlarobjekt och inte som regelrätt bruksbil. Av denna anledning brukar försäkringsbolagen begränsa den årliga körsträckan till 500 mil. Från försäkringsbolagens håll förutsätter man sålunda att försäkringstagaren förfogar över ett annat bruksfordon.

Särskilda villkor för entusiastförsäkringar

Oavsett om man väljer att teckna en entusiastförsäkring för bil eller MC, brukar följande villkor gälla entusiastförsäkringar:

  • Maskinskada brukar inte ingå. Däremot ingår vagnskadeskydd.
  • Förutom kravet på begränsad körsträcka brukar försäkringsbolagen kräva att bilen förvaras i garage.
  • Entusiastförsäkringar brukar i regel sakna hyrbilsskydd.

Tänk på att försäkringsbolagen inte alltid har särskilda regler för vilken typ av fordon som får entusiastförsäkras. Somliga försäkringsbolag entusiastförsäkrar t.ex. enbart veteranbilar, medan andra bolag är öppna för olika fordonskategorier. Räkna dock med att budskapen från olika bolag beträffande ett och samma fordon kan variera. En gemensam nämnare bland entusiastförsäkringarna är dock att bilen ska avvika från ett standardfordon antingen beträffande ålder, eller i fråga om karossens utförande.