E. N. Sak Försäkringar

E.N. Sak Försäkringar är ett bolag som insett nyttan av att specialisera sig inom kompletterande försäkringar, i synnerhet inkomstförsäkringar. Tänk dock på att inkomstförsäkringarna går under beteckningen löneförsäkringar.

I takt med att nedskärningarna i välfärdssystemen blir allt mer påtagliga, ökar också behovet av kompletterande försäkringar – inte minst inkomstförsäkringar. Dessa träder in vid ofrivillig arbetslöshet och ser till att den försäkrade får 80 procent av sin inkomst även i de fall inkomsten är högre än a-kassornas tak (i skrivande stund 18700 kronor i månaden). Hos E.N. Sak Försäkringar erbjuds inkomstförsäkringar till personer som uppfyller följande villkor:

  • Är mellan 20 och 58 år gamla.
  • Har en bosättningsort i Sverige och arbetar inom landets gränser, alternativt i ett annat nordiskt land.
  • Har en tillsvidareanställning och en tjänstgöringsgrad som inte underskrider 16 timmar i veckan.
  • Inte har vetskap om en eventuell arbetslöshet och inte har varit registrerade som arbetssökande i mer än sammanlagt 14 dagar under senaste tolvmånadersperioden.
  • Har en månadslön på minst 19 500 kronor.

Inkomstförsäkring med standardvillkor

Den som uppfyller de krav som nämns i det föregående är välkommen att teckna en inkomstförsäkring. Kvalifikationstid och självrisk (karenstid) kan variera beroende på vilket försäkringsalternativ man väljer. Tänk på att somliga försäkringsalternativ förutsätter medlemskap i en a-kassa. Skillnaden mellan inkomstskyddet från E.N. Sak Försäkringar och fackförbunden är att E.N. Sak erbjuder ett inkomstskydd i betydligt fler dagar än fackförbunden, som vanligen erbjuder mellan 100 och 200 dagar. Hos E.N. Sak Försäkringar är inkomstskyddet i princip lika långt som a-kassornas utbetalningstid.