Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är en av de ledande försäkringskoncernerna i Sverige; inom ramen för varumärket erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd för såväl privatpersoner som för företag.

Försäkringskoncernen Trygg-Hansa inledde sin verksamhet år 1971 genom att erbjuda livförsäkringar till utvalda kundgrupper. Koncernen upplevde under de kommande decennierna en omfattande expansion, som innebar att försäkringsutbudet så småningom omfattade alla typer av försäkringar – alltifrån sakskydd till reseskydd och fordonsförsäkringar. Under senare delen av 1900-talet förstärktes Trygg-Hansas varumärke i samband med den så kallade livbojskampanjen; i samarbete med Livräddningssällskapet sponsrade Trygg-Hansa offentliga badplatser och båtklubbar med livbojar. Det totala antalet livbojar på svenska badplatser uppgick till 800 000 stycken; dessa bidrar årligen till att ett antal liv räddas. Denna kampanj gynnade Trygg-Hansas varumärke såtillvida att livbojen idag utgör försäkringskoncernens logotyp.

Trygg-Hansa och olika försäkringsalternativ

Inom ramen för varumärket Trygg-Hansa erbjuds en rad olika försäkringsskydd. Följande skyddsalternativ bör särskilt framhållas:

  • Bilförsäkringar – möjlighet att räkna ut och teckna försäkring direkt på hemsidan.
  • Hemförsäkringar till såväl lägenhetsboende som villahushåll.
  • Barn- och gravidförsäkringar.
  • Separata reseförsäkringar, såvida man inte vill teckna hemförsäkring. Det är även möjligt att köpa tilläggsskydd till det grundläggande reseskydd som ingår i hemförsäkringen.

Som hos de flesta större försäkringsbolag är det enkelt att teckna försäkring online – liksom att göra en skadeanmälan på nätet. I somliga fall kan försäkringsbolaget begära in tilläggsuppgifter i form av läkarintyg och körkortskopior (gäller i första hand för att försäkringstagare med utländska körkort ska tilldelas en rättvis försäkringspremie).