Trafikförsäkringar

Trafikförsäkringar är en beteckning för det obligatoriska försäkringsskyddet för alla motorfordon som framförs på allmän väg. Den som kör lite, eller äger en äldre bilmodell, brukar vanligen nöja sig med en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringar är obligatoriska för alla svenskregistrerade personbilar. Endast i de fall en personbil är registrerad i ett land, som inte kräver obligatorisk trafikförsäkring, får den framföras på svenska vägar. Trafikförsäkringen täcker skador som det trafikförsäkrade fordonet förorsakat på andra bilar – dock inte på det egna fordonet i de fall fordonsföraren vållat skadan. Trafikförsäkringen upphör automatiskt att gälla ifall bilen säljs, avställs eller skrotas.

Trafikförsäkring för mopeder och MC

Även motorcyklar, mopeder och så kallade motorredskap måste vara minst trafikförsäkrade för att få framföras på allmän väg. Försäkringspremien för de sistnämnda fordonstyperna är naturligtvis betydlig lägre än för personbilar. I regel bestäms försäkringspremiens storlek utifrån variabler som försäkringstagarens antal skadefria år, bilens uppskattade värde och körkortets utfärdandedatum. Tänk på att du som försäkringstagare kan vara berättigad till olika mängdrabatter beroende på om du har multipla försäkringar tecknade hos samma bolag.

Lägre premie med höjd självrisk

Den som eftersträvar en minimal försäkringspremie – och anser sig vara en bra bilförare – kan vinna på att höja självrisken på trafikförsäkringen. Tänk dock på att försäkringstagare med en hög självrisk sällan vinner på att blanda in försäkringsbolaget i fråga om mindre skador. Ett utmärkt alternativ – särskilt om man själv gillar att reparera småskador på sin bil.