Motorcykelförsäkringar

Motorcykelförsäkringar kan – i likhet med övriga fordonsförsäkringar – indelas i lagstadgade och valfria skyddsnivåer. Trafikförsäkringen är t.ex. obligatorisk även för motorcyklar.

Ett ständigt återkommande dilemma med motorcykelförsäkringar är att till synes samma försäkringspremie kan variera flera hundra procent i pris – beroende på hos vilket bolag man tecknar försäkringen. Att en och samma försäkringspremie varierar i pris rimmar helt och hållet med lagens bokstav – det är nämligen upp till försäkringsbolaget att bestämma premien. Anledningen till den stora variationen är att en del bolag betraktar antalet skadefria år som utgångspunkt för prisberäkning av premien, medan andra ser en hög ålder som ett tecken på en ansvarsfull körstil. Det förekommer även särskilda tjejförsäkringar, som ger kvinnliga motorcykelförare särskilda rabatter på premien.

Billiga MC-försäkringar – missvisande beräkningsgrund

Det faktum att gamla körkortsinnehavare fått sin A-behörighet på köpet när de tog bilkörkort ger en missvisande bild av körkunskaperna. Den som t.ex. haft körkort i 30 år har således rätt till högsta bonusklass hos försäkringsbolag, som ser antalet skadefria år som en viktig beräkningsgrund – detta trots att föraren i fråga aldrig har suttit på en motorcykel. Gamla förare har således störst möjlighet att teckna billiga MC-försäkringar hos flertalet försäkringsbolag. Av denna anledning kan det löna sig för nya körkortsinnehavare att skriva sin MC på endera föräldern – detta trots att föräldern saknar all tänkbar kännedom om motorcykelkörning.

Helförsäkring till MC

För MC-försäkringar gäller samma indelning som för bilförsäkringar. Med andra ord omfattar halvförsäkringen brand-, stöld-, maskin-, rätts- och glasskydd, medan helförsäkringen även omfattar vagnskadeskydd. Tänk på att vagnskadeförsäkringen är den enda MC-försäkring som täcker lackskador förorsakade av vandalism eller omkullkörningar. Den som har en dyrare MC bör således teckna en helförsäkring.