Teckna hemförsäkring

Den som tecknar sin hemförsäkring bör ta hänsyn till ett antal faktorer, som kan påverka ersättningens och premiens storlek.

Den som tecknar en hemförsäkring bör på förhand undersöka vilket skydd försäkringen inrymmer. Egendomsskydd, rättsskydd och reseskydd bör ingå, liksom lösöresskydd. Särskilt viktigt i sammanhanget är att lösöret är försäkrat utifrån dess faktiska värde.

Teckna hemförsäkring online

Det vanligaste sättet att teckna hemförsäkring på är att skicka en elektronisk förfrågan till försäkringsbolaget, som sedan behandlar ansökan manuellt. Detta sätt är smidigt och enkelt – uträkningen sker automatiskt och tar hänsyn till eventuella mängdrabatter man har rätt till. Mängdrabatter utgår hos de allra flesta försäkringsbolag förutsatt att man har multipla försäkringar registrerade hos samma bolag. Nackdelarna med att teckna hemförsäkring online är emellertid många:

  • Man förlorar möjligheten att förhandla fram individuella försäkringsvillkor eftersom man är förpliktigad att acceptera försäkringsbolagets erbjudande rakt av.
  • Försäkringsbolagens uträkning är baserad på schablonvärden såsom bostadens postnummer, omgivningens status på bostadsmarknaden samt hustypens grundvärde. Den automatiska beräkningen tar således ingen hänsyn till eventuella upprustningar som gjorts på bostaden i syfte att höja dess värde.

Tänk vidare på att olika försäkringsbolag föredrar vissa bostadstyper framför andra. Somliga bolag erbjuder möjligheten att helt och hållet skräddarsy hemförsäkringen utifrån egna önskemål, medan andra försäkringsbolag inte är lika flexibla. Den som har en udda bostad – och redan har ett visst försäkringsskydd – kan således ha glädje av att teckna en skräddarsydd hemförsäkringslösning.