Drulleförsäkringar

En drulleförsäkring ingår i merparten av alla hemförsäkringar. Tänk dock på att den höga självrisken för hemförsäkringarnas drulleskydd gör det olönsamt att blanda in försäkringsbolaget i fråga om mindre skador.

En drulleförsäkring är samma sak som en allriskförsäkring. Skyddet är utformat för att omfatta plötsliga skador – och stölder – på lösöre som förvaras i hemmet eller följer med försäkringstagaren. Smycken, mobiltelefoner och elektronikartiklar är saker som omfattas av en drulleförsäkring.

Separata drulleförsäkringar för hemelektronik

Det lönar sig att teckna en allmän drulleförsäkring som tilläggsskydd till hemförsäkringen. Detta skydd lämpar sig i första hand för värdefulla inventarier i hemmet, som saknar separata försäkringar. Det kan röra sig om äldre möbler eller musikinstrument med ett bestående värde. Att använda hemförsäkringens allriskskydd som stöldförsäkring till mobiltelefonen är emellertid ett dåligt alternativ – sannolikheten att självrisken överskrider mobiltelefonens värde är mycket stor. Teckna istället en separat allriskförsäkring för mobiltelefonen direkt hos återförsäljaren – men försäkra dig om att denna försäkring även gäller vid stöld.

Drulleförsäkring via försäkringsbolag

Somliga försäkringsbolag erbjuder separata drulleförsäkringar med betydligt lägre självrisk än självrisken för det allriskskydd som ingår i hemförsäkringen. I så fall säljs allriskskyddet som en fristående försäkring, som kan tecknas oberoende av om du har en hemförsäkring eller inte. Fördelen med separata allriskförsäkringar är den jämförelsevis låga självrisken, men nackdelen är – föga förvånande – den höga försäkringspremien. Den som har många värdefulla föremål – och lever i en miljö där risken är stor för att dessa skadas – kan ha nytta av en separat allriskförsäkring av det senare slaget.