Sveland

Sveland är ett försäkringsbolag som erbjuder både sakförsäkringar och djurförsäkringar. Även personskydd och skräddarsydda specialförsäkringar finns att tillgå.

Sveland hör till landets större försäkringsbolag och fungerar ungefär som övriga försäkringsbolag i fråga om bestämning av försäkringspremien. För bilförsäkringar är de klassiska variablerna ålder, antal skadefria år och ägarens bostadsort vägledande för bestämning av premiens storlek. Även hem- och personförsäkringar bestäms enligt standardparagrafer. Likaså får den som tecknat multipla försäkringar hos Sveland tillgång till olika rabatter – främst i form av lägre försäkringspremier.

Stort utbud av specialförsäkringar

För personer som bor i standardhushåll kan såväl lösöre som fordon och hem försäkras hos Sveland. Därutöver erbjuder Sveland många specialförsäkringar, vars motsvarigheter inte återfinns hos konkurrenterna. T.ex. kan man som försäkringstagare teckna särskilda barn- och ungdomsförsäkringar, som berättigar till förmåner utöver Försäkringskassans grundskydd. Likaså kan man teckna en försäkring som ger rätt till privat sjukvård vid plötsliga insjuknanden – såväl i Sverige som utomlands. I Svelands utbud ingår även en bröllopsförsäkring, som ger rätt till utbetalning ifall bröllopsarrangemanget t.ex. måste ställas in till följd av sjukdom. Bröllopsförsäkringar är än så länge ovanliga i Sverige, eftersom den svenska bröllopstraditionen inte förknippas med dyra storbröllop.

Försäkra lantbruksdjur hos Sveland

Sveland erbjuder även ett omfattande skydd för den som har många djur att försäkra; det djurskydd som erbjuds omfattar inte bara, som brukligt är, hundar och kattor. Även lantbruksdjur som hästar och kor kan försäkras; ett faktum som innebär att Sveland är ett populärt försäkringsbolag bland näringsidkare inom lantbruk och djurhållning.