Barnförsäkringar

Att teckna särskilda barnförsäkringar via privata aktörer på försäkringsmarknaden har blivit mer populärt än någonsin tidigare. Med tanke på Sveriges unika grundskydd kan denna utveckling tyckas särskilt intressant.

Det faktum att allt fler väljer att teckna en separat barnförsäkring indikerar att barnfamiljerna är missnöjda med det offentliga grundskyddet. Detta trots att barn har rätt till fri tand- och läkarvård. För den som väljer att teckna en separat barnförsäkring är det viktigt att försäkringen innehåller förmåner som inte ingår i grundskyddet. För att undvika att teckna en barnförsäkring, vars skydd överlappar med en befintlig försäkring, bör du i första hand tänka på följande:

  • Undersök vilka sjukdomar det allmänna försäkringsskyddet täcker. Den som är särskilt orolig över att ens barn kommer att drabbas av vissa sjukdomar bör teckna en separat barnförsäkring.
  • Det är möjligt att du redan har en barnförsäkring via arbetsgivaren eller din fackförening. Granska i så fall vilket skydd som ingår i denna försäkring – innan du tecknar ytterligare ett försäkringsskydd.

Barnförsäkring – särskilt viktig för hushåll med små marginaler

Fördelen med en separat barnförsäkring är att den i normalfallet ersätter den inkomstförlust som VAB-ledigheten medför. För hushåll med små ekonomiska marginaler kan en inkomstskillnad på 10 procent vara helt avgörande för hushållsbudgeten. En barnförsäkring innebär i så fall en trygghet i form av vetskapen att aldrig behöva drabbas inkomstbortfall ifall barnet skulle insjukna.