Livförsäkringar

Livförsäkringar kan tecknas såväl separat som i form av tillägg till andra försäkringar. Det är vanligt att ha multipla livförsäkringar; följaktligen en indikation att se över sitt försäkringsskydd.

En livförsäkring träder i kraft så fort försäkringstagaren avlidit. Försäkringen riktar sig i så fall till den förmånstagare som angivits. Ifall förmånstagare saknas gäller arvsrätten – pengarna tillfaller i så fall försäkringstagarens närmaste familjemedlemmar. Följande typer av utbetalningar förekommer hos livförsäkringar:

  • Livförsäkringar som amorterar kvarvarande bostadslån.
  • Livförsäkringar som betalar ut ersättning i form av engångsbelopp.
  • Livförsäkringar som betalar ut såväl klumpsummor som månatliga belopp till de efterlevande.

Livförsäkring fram till en viss ålder

Gemensamt för alla livförsäkringar är att de enbart gäller fram till en viss ålder. När försäkringstagaren passerat den kritiska åldern upphör försäkringen att gälla och vederbörande behöver inte längre betala in försäkringspremien. Livförsäkringen gäller således inte för dödsfall som sker till följd av hög ålder – en så kallad naturlig död – utan enbart vid plötsliga dödsolyckor. Livförsäkringar upphör i regel att gälla när försäkringstagaren passerat pensionsåldern.

Multipla livförsäkringar vanliga

Bland försäkringstagarna är det vanligt med multipla livförsäkringar. Det är inte ovanligt att ha en livförsäkring via arbetsgivaren och en som tecknats individuellt, t.ex. hos ett försäkringsbolag. Att ha ett fullgott livförsäkringsskydd är självfallet i sin ordning; dock bör man vara noga med att skydden inte överlappar. Man kan nämligen inte få ut samma ersättning från mer än ett bolag.