Bilförsäkringar

Eftersom alla personbilar i Sverige måste vara minst trafikförsäkrade, är bilförsäkringar den försäkringskategori bland egendomsförsäkringarna som tecknas mest frekvent. Trots den höga konkurrensen mellan bolagen är prisskillnaderna mellan bilförsäkringar stora.

Bilförsäkringar är obligatoriska – varje personbil som framförs på våra svenska vägar måste nämligen vara minst trafikförsäkrat. Bilförsäkringarnas popularitet är således enkel att förklara eftersom försäkringen är ett obligatorium. En bilförsäkring kan dock variera beroende på skyddsnivå, varav den obligatoriska trafikförsäkringen utgör det mest grundläggande skyddet. Majoriteten av fordonsägarna väljer dock att teckna ett betydligt bättre försäkringsskydd i form av en halv- eller helförsäkring. Det sistnämnda alternativet täcker även skador som förorsakats av försäkringstagaren själv – såvida man inte kört rattfull eller olovligt, det vill säga utan giltigt körkort. Du som funderar på att teckna en helförsäkring bör initialt undersöka om fordonet fortfarande har vagnskadegaranti, vars skydd överlappar med den tilltänkta försäkringens. Det kan nämligen stå dig dyrt att vara överförsäkrad.

Billiga bilförsäkringar svåra att vaska fram

Bilförsäkringar hör till den försäkringskategori, vars premier varierar mest i pris – åtminstone procentuellt sett. Med tanke på den höga konkurrensen bland olika försäkringsbolag, ter sig denna variation smått absurd. Anledningen till variationen kan sammanfattas enligt följande:

  • Försäkringsbolagen har skilda värderingsgrunder för bilar.
  • I de fall man som försäkringstagare tecknar multipla försäkringar hos samma bolag utgår i normalfallet mängdrabatt. Försäkringsbolagen har ibland helt olika parametrar för beräkning av rabatter på bilförsäkringspremier.
  • Försäkringsbolagen placerar vanligen sina kunder i olika bonuskategorier. En kund som har 15 skadefria år kan hamna i den mest gynnsamma kategorin hos ett bolag, medan ett annat bolag kräver 25 år för bästa bonusklass.
  • Till synes samma försäkring – t.ex. en helförsäkring – har olika skyddsnivå hos två olika bolag. Hos ett bolag kan t.ex. drulleförsäkring och hyrbilsskydd ingå, medan ett annat bolag enbart erbjuder vagnskadeförsäkring utöver den obligatoriska trafikförsäkringen.

I samband med att du sovrar bland olika försäkringsalternativ bör du noga tänka igenom de villkor som nämns i det föregående. Att hitta den billigaste bilförsäkringen kan med andra ord vara tidskrävande, då man måste beakta försäkringsbolagets värdering av både bilmodell och bonusklass.