Inkomstförsäkringar

Syftet med inkomstförsäkringar är att den som tjänar mer än A-kassans lönetak för inkomstbaserad ersättning – i skirvande stund 18700 kronor – också ska kunna få ut 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning.

Inkomstförsäkringar erbjuds i normalfallet via fackföreningarna. För alla löntagare, med månadsinkomster överskridande 18700 kronor, lönar det sig att teckna en inkomstförsäkring. Ifall en inkomstförsäkring saknas får man endast 80 procent av 18700 i arbetslöshetsersättning. För personer med månadslöner över 30000 kronor i månaden skulle t.ex. frånvaron av inkomstförsäkring innebära en halvering av inkomsten vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringarna hör således till de mest betydelsefulla försäkringsskydden på marknaden.

Inkomstförsäkring via fackförening

Alla fackföreningar erbjuder sina medlemmar någon form av inkomstförsäkring. I sällsynta fall erbjuds inkomstförsäkringar även av arbetslöshetskassorna. En skillnad mellan fackföreningarna är dock att somliga erbjuder inkomstförsäkringar för alla sina medlemmar, medan inkomstförsäkringen hos andra fackförbund måste tecknas separat. Fackföreningar för akademiker och höginkomsttagare brukar i regel erbjuda inkomstförsäkringen som en del av medlemskapet.

Karenstid på inkomstförsäkringen

I princip alla fackförbund kräver en karenstid – eller kvalifikationstid – för nya medlemmar som tecknat inkomstförsäkring. Detta innebär med andra ord att försäkringen träder i kraft vid eventuell arbetslöshet förutsatt att den försäkrade arbetat in sin kvalifikationstid – vanligtvis sex månader eller ett år. Tänk dock på att inte alla arbetstagare har rätt att teckna en inkomstförsäkring. Vanliga krav för att få inkomstförsäkring är att man är permanent bosatt i Sverige och har en tillsvidaretjänst.