Jämför bilförsäkringar

Försäkringsbolagen tillhandahåller numera möjligheten att jämföra olika försäkringar på nätet. Tänk dock på att dessa jämförelser sällan är helt rättvisande.

Alla större försäkringsbolag erbjuder numera möjligheten att räkna ut försäkringspremien online. Det kan således tyckas enkelt att jämföra olika försäkringar, inte minst tack vare det faktum att nätet kryllar av olika prisjämförande sidor. Till saken hör dock att det enda rättvisande sättet att jämföra två försäkringsskydd är att göra en manuell jämförelse genom att lusläsa vilket skydd som de facto ingår i försäkringen. Det faktum att två försäkringsbolag erbjuder en helförsäkring ger nämligen ingen som helst information om vilka delskydd som ingår i de respektive försäkringspaket. Tänk också på följande diskrepanser i samband med jämförelserna:

  • Prisjämförande sidor på nätet – liksom majoriteten av försäkringsbolagens egna uträkningstjänster – tar inte hänsyn till försäkringstagarens rätt till mängdrabatter till följd av många försäkringar hos samma bolag.
  • För bilar som är utrustade med godkänt alarm, rattlås, växelspakslås och fälglås bör särskilda rabatter utgå. Uträkningstjänsterna tar sällan hänsyn till denna typ av rabatter – som försäkringstagare måste du vara beredd på att själv upplysa försäkringsbolagen om förekomsten av nämnda säkerhetsutrustning.
  • I de fall en försäkringstagare kört rattfull, eller upprepade gånger förorsakat en trafikförseelse, tillkommer hos många försäkringsbolag en straffavgift på försäkringspremien.

Billiga bilförsäkringar – striktare bedömning vid utbetalning

Tänk också på att försäkringspremien inte är den enda faktor som bör beaktas vid jämförelser. Passa även på att granska tidigare kundrecensioner gällande bolagets hantering av utbetalningsproceduren. Försäkringsbolag, som tar ut låga premier, kan nämligen vara striktare i fråga om fordonsvärderingar. Detta gäller i första hand mindre bolag; de etablerade bolagen brukar se mellan fingrarna till kundens fördel – särskilt ifall utbetalningen gäller småreparationer i prisklassen 10 000 kronor.