Grönt kort

Grönt kort är ingen regelrätt försäkring, utan endast ett bevis på att ett fordon som framförs i utlandet är trafikförsäkrat i hemlandet.

Eftersom ett grönt kort i sig inte är någon försäkring, brukar inte försäkringsbolagen ta ut någon avgift för att utfärda gröna kort till sina försäkringstagare – förutsatt att de beställs ett par veckor i förväg. Den som behöver ett grönt kort på mycket kort varsel kan däremot behöva betala en administrativ avgift på någon hundralapp. En väl värd investering, eftersom den som saknar grönt kort vid gränskontrollen till ett land där sådant krävs, måste teckna en separat korttidsförsäkring för att kunna ta sig in i landet.

Grönt kort – länder och villkor

Den som färdas med en svenskregistrerad bil inom Norden och EES-staterna behöver inte skaffa grönt kort. Grönt kort behövs inte heller i alla länder utanför EU – t.ex. i Kroatien – men ha ändå som utgångspunkt att alltid skaffa grönt kort så fort bilen lämnar Nordens och EU:s gränser. Det händer nämligen ofta att den lokala polisen inte känner till just vilka villkor som gäller mellan Sverige och besökslandet och således ändå kräver grönt kort. Eftersom ett grönt kort är kostnadsfritt är det en billig försäkring för att slippa konflikter med polisen. Tänk särskilt på att beställa grönt kort i god tid innan avresa – i synnerhet under sommaren. Övriga saker att tänka på:

  • I så kallade riskländer gäller det gröna kortet enbart som trafikförsäkring – detta trots att fordonet är helförsäkrat i hemlandet.
  • Det gröna kortet gäller under en viss tid. Ifall du skjuter upp resan kan du således behöva beställa nytt grönt kort. Kontrollera kortets giltighetstid noga innan du reser.

Tänk också på att du alltid bör medföra ditt ordinarie försäkringsbrev vid färd i utlandet. Glöm inte heller att ta med fordonets registreringsbevis.