Livförsäkring vid självmord

Självmordstalen i Sverige hör till de högsta i världen. Det är svårt att på förhand veta vem som kommer att begå självmord. I förhållande till statistiken tecknas dock ytterst få livförsäkringar för självmord.

En övervägande majoritet av livförsäkringarna på marknaden ersätter enbart ofrivilliga dödsolyckor. Huruvida ett dödsfall är att betrakta som självmord eller inte är naturligtvis inte alltid lätt att bedöma; denna känsliga bedömning brukar göras av försäkringsbolagets experter. Detta definitionsvakuum ger ofta upphov till konflikter mellan försäkringsbolagen och anhöriga till avlidna personer; tvister som inte sällan måste avgöras i rätten.

Villkor för livförsäkringar vid självmord

En minoritet av försäkringsbolagen erbjuder även livförsäkringar som ger den avlidnes anhöriga ersättning i händelse av självmord. Det är dock brukligt att personskyddet reduceras ifall dödsfallet förorsakats av självmord samt att försäkringen enbart gäller för självmord efter en viss karenstid – t.ex. två år efter att försäkringen tecknats. Denna princip har blivit praxis på försäkringsmarknaden i syfte att förhindra försäkringsbedrägerier.

Utbetalning efter prövning

Varje utbetalning av ersättning föranleds av en noggrann prövning av omständigheterna kring dödsfallet. Prövningen är särskilt hård i fråga om singelolyckor med bil i torrt väglag, eftersom dessa i teorin skulle kunna vara dolda självmord. Som anhörig till en avliden bör man emellertid känna till att det alltid är upp till försäkringsbolaget och polisen att bevisa ett eventuellt självmord. Som anhörig bör man koncentrera sig på att bearbeta sin sorg – utredningsarbetet bör överlämnas åt myndighetsexperter.