Märkesförsäkringar

Märkesförsäkringar innebär i bilförsäkringssammanhang att försäkringen är särskilt anpassad till ett specifikt bilmärke. Som bilägare är man således garanterad originaldelar och reparationer hos en auktoriserad serviceverkstad.

Märkesförsäkringar erbjuds i första hand till vanliga bilmärken och är oftast billigare än vanliga försäkringar. Tänk på att bolagen sällan erbjuder märkesförsäkringar till alla bilmärken, utan enbart till ett litet urval. En märkesförsäkring är en garanti för att bilen kommer att iordningställas på bästa tänkbara sätt – inga andra reservdelar än originaldelar kan således komma på tal. Att försäkringsbolagen enbart erbjuder märkesförsäkringar till utvalda bilmärken beror på att man tecknat förmånliga serviceavtal med specifika märkesverkstäder.

Entusiastförsäkring – en märkesförsäkring för veteranbilar

Äldre bilar i originalskick – med en lång årlig körsträcka – brukar inte kunna märkesförsäkras. Det skulle stå försäkringsbolagen dyrt att tillhandahålla originaldelar till veteranklassade fordon, då dessa delar ibland måste specialbeställas och i sällsynta fall även specialtillverkas. Den som däremot förfogar över en veteranbil, som i princip fungerar som samlarobjekt, kan teckna en entusiastförsäkring. I så fall utgår ersättning för originaldelar, med villkoret att bilen endast får köras en begränsad sträcka varje år – vanligtvis 500 mil.

Märkesförsäkringar hos If

Det bolag som i skrivande stund erbjuder flest märkesförsäkringar på marknaden är If, som tillhandahåller uppåt 20 märkesspecifika försäkringspaket för bilar. Bland övriga försäkringsbolag är siffran desto mer blygsam, men räkna med att övriga bolag erbjuder upp emot en handfull alternativ.