Släpvagnsförsäkringar

Släpvagnar är undantagna från lagen om trafikförsäkring eftersom dragbilens trafikförsäkring även omfattar släpvagnen. Den som behöver en släpvagnsförsäkring med utökat skydd bör däremot teckna en halv- eller helförsäkring.

Den som äger en släpvagn har viss nytta av att teckna ett utökat försäkringsskydd utöver dragbilens trafikförsäkring. På så sätt skyddar du släpvagnen mot åsknedslag, stöld och bränder. En helförsäkring innehåller därutöver vagnskadeskydd; något som rekommenderas för dyrare släpkärror, t.ex. för hästsläp.

Lätt hitta billig släpvagnsförsäkring

Eftersom släpvagnar inte behöver någon trafikförsäkring är alla släpvagnsförsäkringar på marknaden att betrakta som tilläggsförsäkringar – åtminstone i den bemärkelsen att de inte är obligatoriska. Eftersom en halv- eller helförsäkring till släpvagnen brukar gå att hitta relativt billigt – i regel för några hundralappar om året – kan ett bättre skydd löna sig. Om inte annat för att kunna sova gott på natten. Försäkringspremierna för släpvagnsförsäkringar är i normalfallet mera enhetliga än för bil- och motorcykelförsäkringar. Förarens ålder och antal år med körkort är således inte utslagsgivande.

Se till att dragbilen har trafikförsäkring

I de fall en släpkärra olovligen framförs med en oförsäkrad dragbil, är följaktligen även släpvagnen oförsäkrad – även ifall släpkärran är halv- eller helförsäkrad. Således är det viktigt att alltid dubbelkolla att dragbilen är försäkrad. Den som hyr släpvagn från tredje part får vanligen med en halv- eller helförsäkring under hyresperioden – men detta är långt ifrån säkert. Särskilt om släpvagnen hyrs via en mindre bensinstation på landsbygden.