Maskinförsäkringar

En maskinförsäkring ingår oftast som ett delskydd i en halv- eller helförsäkring. Tänk på att maskinskadeskydd enbart kan tecknas för nyare motorer.

Bilens mest väsentliga del – motorn – är bara försäkrad hos nyare bilar. Hos äldre bilar är den helt oförsäkrad. Äldre motorer omfattas således inte ens av helförsäkringar, vilket innebär att ingen ersättning betalas ut i samband med motorhaverier. Försäkringsbolagen brukar tillämpa en tre- eller femårsregel för maskinförsäkringar – därefter upphör försäkringen helt.

Maskinförsäkringen sägs sällan upp automatiskt

Tänk således på att säga upp maskinskyddet så fort din bil uppnått den ålder eller miltal som utgör gränsvärdet för försäkringsbolaget. Det händer nämligen ofta att försäkringstagare betalar för maskinförsäkringar som i grund och botten inte gäller – taxeringen för maskinskyddet upphör nämligen inte automatiskt så fort bilen fallit utanför försäkringsbolagets tillåtna gränsvärden för detta skydd.

Villkor för maskinförsäkring

Tänk på att maskinskadeförsäkringar är förbundna med jämförelsevis hårda villkor. Försäkringen gäller endast fram till dess att motorn uppnått den ålder eller det miltal som utgör försäkringsbolagets gräns – under förutsättning att bilen servats enligt servicebok. I annat fall gäller den inte alls. Tänk dock på att försäkringsbolagen inte alltid godtar servicehäften från importerade fordon och således förvägrar dem maskinskadeförsäkring – trots att fordonen i övrigt uppfyller villkoren för försäkringen i fråga. Anledningen till att försäkringsbolagen inte godtar dessa servicehäften hänför sig till det faktum att miltalet inte är tillförlitligt i försäkringsbolagens ögon. Få andra länder har nämligen – likt Svensk bilprovning – en central databas där information om bilens miltal lagras i samband med varje kontrollbesiktning.