Bostadsrättsförsäkringar

En bostadsrättsförsäkring bör alltid ha lägre premie än motsvarande villaförsäkring; skyddet är nämligen begränsat till att gälla inre skador på fastigheten.

Bostadsrättsförsäkringar innehåller i princip samma grundskydd som en villaförsäkring. Försäkringen täcker skador på bostaden som omfattas av bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde – med andra ord inre skador på lägenheten. I de fall en bostadsrättsinnehavare förorsakar skada på egendom som förvaltas av föreningen – t.ex. fasadskador – brukar bostadsrättsföreningen ha en separat försäkring som går in och ersätter dessa. Tyvärr uppstår emellanåt konflikter mellan bostadsrättsföreningens och lägenhetsinnehavarens försäkringsbolag. Av denna anledning är det särskilt viktigt att på förhand få inblick i ansvarsfördelningen mellan olika försäkringsbolag – inte minst för att kunna välja rätt försäkringsskydd. Undersök således vilken grundförsäkring som fastighetsägaren tecknat.

Dubbel bostadsrättsförsäkring

På försäkringsmarknaden är det vanligt att vara överförsäkrad; något som innebär att en och samma försäkringstagare har tecknat multipla försäkringar med samma skydd. Försäkringsbolagen håller gärna tyst om detta problem, då ovetskapen bland försäkringstagarna i första hand gynnar aktörerna på försäkringsmarknaden. Som försäkringstagare är det därför viktigt att noga undersöka vilket försäkringsskydd som din bostadsrättsförening redan förfogar över. Fokusera i första hand på följande:

  • Bostadsrättsföreningens befintliga försäkring. Denna kan variera mycket mellan olika bolag – ibland täcker den även skador inne i lägenheten, t.ex. vattenskador i badrum.
  • Bostadsrättsföreningarna tecknar ofta särskilda tilläggsförsäkringar, som ibland ingår i hemförsäkringen. I så fall kan det vara värt att förhandla bort en del av skyddet i bostadsrättsförsäkringen i utbyte mot en lägre premie. Exempel på tilläggsförsäkringar: försäkring mot skador förorsakade av insekter och råttor, stöldskydd för förkomna föremål i trapphuset och på bostadsrättsföreningens mark.

Tänk vidare på att den som tecknar en bostadsrättsförsäkring kan få olika mängdrabatter på övriga försäkringspremier, t.ex. på bilförsäkringar och livförsäkringar.