Gravidförsäkringar

Fördelen med en gravidförsäkring är att den omfattar både mamman och barnet under själva graviditeten. Efter födseln gäller den bara i begränsad form, under en viss tid.

Gravidförsäkringen är egentligen en form av olycksfallsförsäkring, som täcker extra kostnader till följd av t.ex. för tidig födsel. Efter att barnet fötts bör man omgående teckna en barnförsäkring för att erbjuda barnet bästa skydd. Barnförsäkringen är en särskild liv- och olycksfallsförsäkring skräddarsydd för såväl spädbarn som för barn i skolåldern.

Många anledningar att teckna gravidförsäkring

Gravidförsäkringens fördelar består i att den ersätter längre sjukhusvistelser under graviditeten. Likaså utgår ersättning i form av schablonbelopp vid t.ex. ovanliga komplikationer under förlossningen, som förutsätter att mamman måste stanna kvar på sjukhuset en tid efter barnets nedkomst. Detsamma gäller om barnet får bestående handikapp till följd av felsteg som begåtts av sjukhuspersonalen. Försäkringen täcker även skador på medhavd egendom under förlossningsprocessen.

Graviditetsförsäkring från annat håll

Även om det inte är etiskt rätt att jämföra personförsäkringar och egendomsförsäkringar, kvarstår det faktum att en gravidförsäkring är förhållandevis dyr att teckna. Undersök därför om någon av dina befintliga försäkringar innehåller en gravidförsäkring. Det är t.ex. vanligt att gravidförsäkringar ingår i separata livförsäkringar tecknade av arbetsgivaren. I så fall kan det vara meningslöst att teckna en separat gravidförsäkring eller att köpa en graviditetsförsäkring i form av ett tillägg till den befintliga livförsäkringen. Den som har två försäkringar av samma typ kan nämligen inte räkna med att få ut ersättning från båda.