Ölands försäkringsbolag

Ölands Försäkringsbolag är ett fristående försäkringsbolag som ingår i DINA-federationen. Försäkringsbolaget har dock en stark lokal förankring på Öland och i landets sydöstra delar.

Ölands Försäkringsbolag är inget annat än ett fristående försäkringsbolag inom den rikskända DINA-koncernen. Bolaget har stark lokal förankring på ön och i dess omedelbara närområde i Småland och Blekinge. På Öland finns i skrivande stund två stycken lokalkontor; ett i Färjestaden och ett i Borgholm.

Samma försäkringsutbud som hos Dina

Ölands Försäkringsbolag erbjuder – föga förvånande – samma standardutbud som återfinns hos huvudmannen Dina Försäkringar. I klartext innebär detta att ett utbud som spinner över djur- och personförsäkringar till egendomsförsäkringar för ägarfastigheter och fordon. Även fördelaktiga hemförsäkringar till bostadsrätter erbjuds, liksom särskilda hästgårdsförsäkringar och fritidsförsäkringar.

Försäkringar riktade till öborna

Dina Försäkringar erbjuder ett skräddarsytt försäkringsskydd riktat till boende på Öland. Detta märks inte minst genom det faktum att fritidshusförsäkringar, liksom en varieté av olika sportförsäkringar, ingår i försäkringsutbudet. Premierna på försäkringarna varierar utifrån var på ön det försäkrade objektet har sin huvudsakliga förankring. Tyvärr är försäkringspremierna på fastighetsförsäkringar ganska höga; något som förklaras av Ölands popularitet inte minst på midsommaren. Detta gäller dock överlag oavsett vilket försäkringsbolag man än anlitar. Ett ytterligare kännetecknen för den regionala anknytningen är att de tilläggsförsäkringar som erbjuds anpassats till de behov som konsumenterna på Öland ofta efterfrågar.