Tre Kronor Försäkring

Tre Kronor är inte något självständigt försäkringsbolag, utan är snarare en underavdelning till Swedbank. Försäkringarna från Tre Kronor måste följaktligen tecknas på valfritt bankkontor.

Swedbank bedriver även försäkringsverksamhet över disk, men för att kunna särskilja försäkringstjänster och banktjänster säljs försäkringarna under namnet Tre Kronor – detta trots att den egentliga huvudmannen är Swedbank. Den främsta akilleshälen med Tre Kronor är således att man som försäkringstagare måste ta hänsyn till bankkontorens snäva öppettider ifall man blir tvungen att kontakta försäkringsbolaget. På hemsidan kan man dock utföra följande försäkringsärenden:

  • Ta del av journummer för skadeanmälan. Vanliga skador kan t.ex. anmälas vardagar mellan 8 och 17. Akuta skador kan anmälas dygnet runt.
  • Läsa och ladda hem villkor för Tre Kronors olika försäkringar.
  • Se kontaktuppgifter till de olika bankkontoren samt adresser och telefonnummer till Tre Kronors olika skadeavdelningar.
  • Ta del av grundläggande råd och tips inför skadeanmälan.
  • Få en översikt över vilket försäkringsutbud som erbjuds av Tre Kronor (i utbudet ingår både sakförsäkringar, personskydd och hemförsäkringar).

Hantera försäkringar via internetbank

I likhet med övriga bankbaserade försäkringsbolag är nackdelen med Tre Kronor att det i princip förutsätts att man som försäkringstagare även är bankkund hos Swedbank. I så fall kan man nämligen sköta grundläggande försäkringsärenden via bankens onlinebaserade tjänster. Att kombinera bank- och försäkringstjänster har även en förtjänstull sida i det faktum att man enkelt kan sköta betalningarna av försäkringspremierna online.