Skandia

Trots att Skandia huvudsakligen erbjuder banktjänster är det möjligt att teckna enskilda privatförsäkringar inom ramen för Skandias varumärke. Tänk dock på att Skandias försäkringsverksamhet enbart omfattar personskydd.

Skandia driver huvudsakligen bankverksamhet, men man har även utökat sin verksamhet till att omfatta försäkringar. Med hänvisning till Skandias småskaliga satsning inom försäkringsområdet kan man lätt få känslan att försäkringsavdelningen fortfarande ligger i sin linda – eller är på experimentstadiet. De försäkringar som ingår i Skandias verksamhet kan sammanfattas i det följande:

  • Barnförsäkring med olycksfalls- och sjukdomsskydd som gäller ända till 30 års ålder.
  • Privatvårdsförsäkringar för både barn och vuxna.
  • Livförsäkring i två varianter. Som försäkringstagare kan man antingen välja mellan ett graderat eller konstant utbetalningsbelopp vid dödsfall. Det graderade beloppet varierar utifrån variabler som ålder och dödsorsak.
  • Gravidförsäkring, som även ersätter skador till följd av för tidig födsel.
  • Olycksfallsförsäkring som bland annat innebär att man befrias från självrisk och ekonomisk ersättning för sveda och värk.

Anmäl skada på Skandias hemsida

Den som är försäkrad via Skandia kan enkelt anmäla skada via Skandias hemsida (skandia.se). På hemsidan kan man även ansöka om försäkringar, men skador måste i skrivande stund anmälas via telefon – såvida man inte har tillgång till Skandias onlinetjänster. Man kan även uppsöka sitt lokala bankkontor för att ställa frågor om olika försäkringsalternativ. Dock är det inte alltid banktjänstemännen har insyn i försäkringsärenden; detta med hänvisning till att försäkringsverksamheten bara utgör en mycket liten del av Skandias totala verksamhetsområde.