Mecano

Mecano är en av många nya försäkringsbolag, som enbart erbjuder försäkringar inom ett avgränsat område. I fråga om Mecano hänför sig detta område till dyrare bilar, såväl veteranbilar som lyxfordon.

Ett vanligt fenomen är att de större försäkringsbolagen inte är villiga att betala ut adekvat skadeersättning till försäkringstagare, som tecknat bilförsäkringar för dyrare fordon. Ett faktum som ofta leder till tvister – inte minst när försäkringsbolagen inte är villiga att reparera skador med reservdelar i original eller på märkesverkstad. Hos Mecano, som är inriktat mot just dyrare fordon, uppstår inte denna typ av tvister lika ofta. Försäkringsbolaget har nämligen god insyn i vad det kostar att åtgärda skador på dyrare bilar.

Högre självrisk vid vagnskada

Som försäkringstagare får man i gengäld räkna med en högre självrisk för vagnskador – i skrivande stund uppgår den lägsta självrisken t.ex. till 5000 kronor. I de fall bilens värde överskrider en miljon kronor ombeds man kryssa i en särskild ruta i samband med att försäkringen tecknas; ett högre fordonsvärde implicerar nämligen en högre premiekostnad.

Ingen trafikförsäkring från Mecano

Mecano erbjuder enbart hel- och delkasko för dyra bilar. Den obligatoriska trafikförsäkringen får man således teckna via ett annat bolag. Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk, kan inte de större försäkringsbolagen motsätta sig att teckna trafikförsäkringar till dyrare bilar. I fråga om frivilliga försäkringar har försäkringsbolagen emellertid rätt att avslå ansökan från en försäkringstagare som vill teckna en viss typ av fordon.