Wasa försäkringar

Wasa försäkringar bildades år 1985 i samband med en hopslagning av fyra olika bolag, vars initialer bildade namnet Wasa. År 1998 fusionerades Wasa med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Varumärket Wasa hade en total livslängd på 13 år inom försäkringsbranschen. Wasa, som grundades 1985, fusionerades med Länsförsäkringar år 1998. De befintliga försäkringstagarna slussades över till det senare bolaget i samband med fusionen och majoriteten av de tidigare Wasakunderna är även idag nöjda kunder hos Länsförsäkringar.

Wasabanken – numera Länsförsäkringar bank

Fram till 1998 erbjöd Wasa även banktjänster. I samband med att Wasa uppgick i Länsförsäkringar upphörde även bankverksamheten att bedrivas under Wasas varumärke. Banktjänsterna bytte istället namn till Länsförsäkringar bank, som fortfarande existerar inom ramen för Länsförsäkringars bolag. De olika försäkringskontoren är således också bankkontor. En fördel med Länsförsäkringar bank är att kontorens öppettider är mer generösa än de traditionella storbankernas dito. Likaså är räntor och övriga bankvillkor att likställa med storbankernas erbjudanden.

Wasa känt inom företagsförsäkringar

Försäkringsbolaget Wasa var fram till 1998 ett känt varumärke inom företagsförsäkringar. Efter fusionen med Länsförsäkringar sjönk anseendet inom företagsförsäkringarna något, då Länsförsäkringar i första hand var förankrat på marknaden för privata försäkringar. Sammantaget torde dock inte Wasa ha förlorat på fusionen med Länsförsäkringar – det sistnämnda bolaget är nämligen ett av landets fem stora bolag i fråga om försäkringar till privatpersoner. Det tidigare starka varumärket Wasa har dock helt förlorat sin kraft inom försäkringsbranschen.