Salus Ansvar

Salus Ansvar är ett försäkringsbolag som spinner över en rad olika försäkringsalternativ, som omfattar både egendomsskydd och personskydd till privatpersoner och företag.

Salus Ansvar är ett relativt okänt försäkringsbolag, vars intention av allt att döma är att bli ett av de större försäkringsbolagen i landet. Salus Ansvar erbjuder såväl hemförsäkringar som bilförsäkringar – och naturligtvis olika typer av personförsäkringar. Den som är medlem i ett av de förbund som listas på hemsidan (salusansvar.se) är dessutom berättigad olika former av rabatter på självrisken.

Skadeanmälan online

Salus Ansvar erbjuder en enkel och smidig skadehantering, som inte förutsätter några personliga möten eller besök på försäkringskontoret. Alla typer av skador kan enkelt anmälas över nätet. Den som vill teckna försäkring eller beräkna premie kan naturligtvis också sköta denna typ av ärenden online, men enligt våra erfarenheter visade det sig ändå vara värt att kontakta försäkringsbolaget över telefon – i samband med telefonsamtal kan man nämligen pruta ner kostnaden på den erbjudna grundpremien avsevärt. Detta förfarande förutsätter naturligtvis en viss förhandlingsskicklighet.

En varieté av personförsäkringar från Salus Ansvar

Salus Ansvar erbjuder betydligt fler personförsäkringar än många av de riktigt stora försäkringsjättarna. T.ex. kan man teckna förmånliga gravidförsäkringar, livförsäkringar, barnförsäkringar och inkomstförsäkringar som går in och täcker inkomstbortfall till följd av sjukdom. I utbudet ingår även försäkringar som medger vård direkt – man slipper med andra ord lidande och inkomstbortfall som i regel är förbundna med placering i olika vårdköer.