Atava försäkringar

Det numera nerlagda varumärket Atava erbjöd fram till år 2010 olika försäkringsalternativ till privatpersoner – bland annat hemförsäkringar, bilförsäkringar och fordonsförsäkringar.

Varumärket Atava, som lanserades så sent som år 2007, erbjöd en rad försäkringar till privatpersoner. Atava riktade sig i första hand till den kundgrupp som var beredd att teckna försäkringar online. Med andra ord var bolaget helt och hållet onlinebaserat – såväl teckningsprocess som skadeanmälan skedde över nätet. Atava riktade sig i första hand till unga människor med god datorvana – majoriteten av personerna i företagets kundgrupp var mellan 20 och 40 år gamla.

Atava – numera en del av Trygg-Hansa

Atava ingår nu i försäkringsbolaget Trygg-Hansa; med andra ord tecknas de tidigare onlinebaserade försäkringarna idag i Trygg-Hansas varumärke. Det faktum att Atava uppgått i Trygg-Hansa har bland annat lett till att Trygg-Hansa lanserat en ny internetplattform på sin egen hemsida, som möjliggjort ett direkt möte mellan försäkringsparterna. T.ex. kan försäkringstagarna chatta direkt med en kundservicemedarbetare. Naturligtvis kan man även göra skadeanmälan online. Samtliga försäkringar från Trygg-Hansa kan med fördel tecknas över nätet.

Inget behov av nätbaserat bolag

I takt med att de stora försäkringsbolagen gjort satsningar på sina hemsidor, har de mindre nätbaserade bolagen förlorat väsentliga marknadsandelar. Att teckna sin försäkring hos ett etablerat bolag känns tryggare – i synnerhet om internettjänsterna i övrigt är jämbördiga de konkurrerande bolagen emellan. Det var just av denna anledning som fusionen mellan Atava och Trygg-Hansa kom till stånd; från Atavas håll insåg man att det egna varumärket inte hade någon framtid. En fusion föreföll sålunda vara den enda räddningen.