Husvagnsförsäkringar

Kravet på trafikförsäkring under färd gäller inte för husvagnar. Detta med anledning av att dragbilens trafikförsäkring även omfattar husvagnen.

Att försäkra en husvagn är inte obligatoriskt enligt lagen om trafikförsäkring. Dragbilens trafikförsäkring gäller nämligen även för husvagnen under färd på allmän och enskild väg. För nyare husvagnar lönar det sig dock att teckna en kompletterande halv- eller helförsäkring, som även täcker stölder, krockskador och skador på lösöre såsom möbler och köksutrustning inne i husvagnen. En kompletterande försäkring täcker även skador som uppstår på husvagnen när den står parkerad och följaktligen inte är kopplad till någon dragbil.

Billiga husvagnsförsäkringar med mängdrabatt

En halv- eller helförsäkring till husvagnen är således att betrakta som en fakultativ tilläggsförsäkring, som i första hand bör tecknas för nyare husvagnar. Kostnaden för husvagnsförsäkringar bestäms i första hand av husvagnens värde och av eventuella mängdrabatter som utgår för personer med multipla försäkringar hos samma bolag. Den som t.ex. har hemförsäkring och bilförsäkring hos ett och samma bolag, kan räkna med en omfattande nedsättning av husvagnsförsäkringspremien.

Förarens ålder och trafikvana – faktorer av mindre betydelse

Eftersom halv- och helförsäkringar är valfria i fråga om husvagnar blir faktorer som generellt sett spelar stor roll för försäkringen – t.ex. förarens antal skadefria år, ålder och kön – sekundära för premiebeloppets storlek. Däremot är försäkringstagarens bostadsort desto viktigare, eftersom försäkringsbolagen har olika tariffer för husvagnsförsäkringar beroende på ortens förmodade stöldrisk.